תכונות עיקריות

תרומות שנוצרו על ידי משתמשים

האתר עשוי להזמין אותך לשוחח, לתרום או להשתתף בבלוגים, לוחות הודעות, פורומים מקוונים ופונקציונליות אחרת, ועשוי לספק לך את ההזדמנות ליצור, לשלוח, לפרסם, להציג, לשדר, לבצע, לפרסם, להפיץ, או לשדר תוכן וחומרים אלינו או באתר, לרבות אך לא רק טקסט, כתבים, וידאו, אודיו, צילומים, גרפיקה, הערות, הצעות או מידע אישי או חומר אחר (ביחד, "תרומות"). תרומות עשויות להיות ניתנות לצפייה על ידי משתמשים אחרים באתר ובהצעות השוק ובאמצעות אתרי צד שלישי. ככזה, כל תרומה שתעביר עשויה להתייחס כלא סודית ולא קניינית. כאשר אתה יוצר או מעמיד תרומות כלשהן, אתה מצהיר ומתחייב בכך:

1. היצירה, ההפצה, השידור, ההצגה או הביצוע בפומבי, והגישה, ההורדה או ההעתקה של התרומות שלך לא יפירו ולא יפרו את הזכויות הקנייניות, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים, הפטנט, הסימן המסחרי, הסוד המסחרי. , או זכויות מוסריות של צד שלישי כלשהו.
2. אתה היוצר והבעלים של או שיש לך את הרישיונות, הזכויות, ההסכמות, השחרורים וההרשאות הדרושים לשימוש ולאשר לנו, לאתר ולמשתמשים אחרים באתר להשתמש בתרומות שלך בכל דרך שתעלה על דעת האתר ותנאי שימוש אלה.
3. יש לך הסכמה בכתב, שחרור ו/או הרשאה של כל אדם ואדם בודד שניתן לזהות בתרומות שלך להשתמש בשמו או בדמותו של כל אדם ואדם אישי מזוהה כזה כדי לאפשר הכללה ושימוש בתרומות שלך בכל דרך שתעלה על דעתך על ידי האתר ותנאי שימוש אלה.
4. התרומות שלך אינן שקריות, לא מדויקות או מטעות.
5. התרומות שלך אינן פרסום לא רצוי או לא מורשה, חומרי קידום מכירות, מזימות פירמידה, מכתבי שרשרת, ספאם, דיוור המוני או צורות אחרות של שידול.
6. התרומות שלך אינן מגונות, זימה, זנות, מטונפות, אלימות, מטרידות, הוצאת דיבה, לשון הרע או מעוררות התנגדות אחרת (כפי שנקבע על ידינו).
7. התרומות שלך אינן מלגלגות, לועגות, מזלזלות, מפחידות או מתעללות באף אחד.
8. התרומות שלך אינן דוגלות בהפלה אלימה של ממשלה כלשהי או מסיתות, מעודדות או מאיימות בפגיעה פיזית באחר.
9. התרומות שלך אינן מפרות שום חוק, תקנה או כלל ישימים.
10. התרומות שלך אינן מפרות את הפרטיות או זכויות הפרסום של צד שלישי כלשהו.
11. התרומות שלך אינן מכילות כל חומר המבקש מידע אישי מכל אדם מתחת לגיל 18 או מנצל אנשים מתחת לגיל 18 בצורה מינית או אלימה.
12. התרומות שלך אינן מפרות כל חוק פדרלי או מדינה הנוגע לפורנוגרפיית ילדים, או שנועדו בדרך אחרת להגן על בריאותם או רווחתם של קטינים;
13. התרומות שלך אינן כוללות הערות פוגעניות הקשורות לגזע, מוצא לאומי, מגדר, העדפה מינית או מוגבלות פיזית.
14. התרומות שלך אינן מפרות אחרת, או מקשרות לחומר המפר, כל תנאי של תנאי שימוש אלה, או כל חוק או תקנה החלים.

כל שימוש באתר או בהצעות Marketplace תוך הפרה של האמור לעיל מפר את תנאי השימוש הללו ועלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיה של זכויותיך להשתמש באתר ובהצעות ה-Marketplace.

רישיון תרומה

על ידי פרסום התרומות שלך לכל חלק באתר, אתה מעניק באופן אוטומטי, ואתה מצהיר ומתחייב כי יש לך את הזכות להעניק, לנו בלתי מוגבל, בלתי מוגבל, בלתי חוזר, תמידי, לא בלעדי, ניתן להעברה, ללא תמלוגים, במלואו - בתשלום, זכות עולמית ורישיון לארח, להשתמש, להעתיק, לשכפל, לחשוף, למכור, למכור מחדש, לפרסם, לשדר, לשייט מחדש, לאחסן, לאחסן במטמון, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לעצב מחדש, לתרגם, לשדר, לחלץ (ב כולן או חלקן), ולהפיץ תרומות כאלה (כולל, ללא הגבלה, התמונה והקול שלך) לכל מטרה, מסחרית, פרסומית או אחרת, ולהכנת יצירות נגזרות של, או לשלב ביצירות אחרות, תרומות כאלה, והענקה ולאשר רישיונות משנה של האמור לעיל. השימוש וההפצה עשויים להתרחש בכל פורמט מדיה ובכל ערוצי מדיה.

רישיון זה יחול על כל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועה כעת או שפותחה להלן, וכולל את השימוש שלנו בשמך, שם החברה ושם הזיכיון שלך, לפי העניין, וכל אחד מהסימנים המסחריים, סימני השירות, השמות המסחריים, סמלי הלוגו, ותמונות אישיות ומסחריות שאתה מספק. אתה מוותר על כל הזכויות המוסריות בתרומות שלך, ואתה מתחייב שזכויות מוסריות לא נטענו אחרת בתרומות שלך.

אנחנו לא טוענים כל בעלות על התרומות שלך. אתה שומר בבעלות מלאה על כל התרומות שלך וכל זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות הקשורות לתרומות שלך. איננו אחראים לכל הצהרות או מצג בתרומותיך המסופקות על ידך בכל אזור באתר. אתה האחראי הבלעדי לתרומות שלך לאתר ואתה מסכים במפורש לפטור אותנו מכל אחריות ולהימנע מכל פעולה משפטית נגדנו בנוגע לתרומות שלך. 

יש לנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, (1) לערוך, לתקן או לשנות כל תרומה אחרת; (2) לסווג מחדש כל תרומה כדי למקם אותן במקומות מתאימים יותר באתר; וכן (3) לסנן מראש או למחוק תרומות כלשהן בכל עת ומכל סיבה, ללא הודעה מוקדמת. אין לנו מחויבות לפקח על התרומות שלך. 

הנחיות לביקורות

אנו עשויים לספק לך אזורים באתר להשאיר ביקורות או דירוגים. בעת פרסום ביקורת, עליך לעמוד בקריטריונים הבאים: (1) עליך להיות בעל ניסיון ממקור ראשון עם האדם/הישות הנבדקים; (2) הביקורות שלך לא צריכות לכלול לשון הרע פוגענית, או שפה פוגענית, גזענית, פוגענית או שנאה; (3) הביקורות שלך לא יכללו אזכורים מפלים על בסיס דת, גזע, מין, מוצא לאומי, גיל, מצב משפחתי, נטייה מינית או מוגבלות; (4) הביקורות שלך לא צריכות להכיל הפניות לפעילות בלתי חוקית; (5) אתה לא אמור להיות מזוהה עם מתחרים אם אתה מפרסם ביקורות שליליות; (6) אין להסיק מסקנות כלשהן לגבי חוקיות ההתנהגות; (7) אינך רשאי לפרסם הצהרות כוזבות או מטעות כלשהן; וכן (8) אסור לארגן מסע פרסום המעודד אחרים לפרסם ביקורות, בין אם חיוביות או שליליות. אנו עשויים לקבל, לדחות או להסיר ביקורות לפי שיקול דעתנו הבלעדי. אין לנו שום מחויבות לסקור ביקורות או למחוק ביקורות, גם אם מישהו מחשיב ביקורות מעוררות התנגדות או לא מדויקות. ביקורות אינן מאושרות על ידינו, ואינן מייצגות בהכרח את דעותינו או את דעותיהם של כל אחד מהשותפים או השותפים שלנו. איננו נושאים באחריות לכל סקירה או לכל תביעות, התחייבויות או הפסדים הנובעים מכל סקירה. על ידי פרסום ביקורת,

אתה מעניק לנו בזאת זכות ורישיון תמידית, לא בלעדית, עולמית, נטולת תמלוגים, בתשלום מלא, ניתן להקצאה וניתנת לרישיון משנה לשכפל, לשנות, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, להציג, לבצע ו/או להפיץ את כל תוכן הקשור לביקורות.

רישיון אפליקציה לנייד

השתמש ברישיון

אם אתה ניגש להצעות Marketplace באמצעות אפליקציה סלולרית, אנו מעניקים לך זכות ניתנת לביטול, לא בלעדית, בלתי ניתנת להעברה, מוגבלת להתקין ולהשתמש באפליקציה הסלולרית במכשירים אלקטרוניים אלחוטיים שבבעלותך או בשליטתך, וכן לגשת ולהשתמש את האפליקציה לנייד במכשירים כאלה, בהתאם לתנאים וההגבלות של רישיון אפליקציה לנייד זה הכלולים בתנאי שימוש אלה. אין: (1) לבצע פירוק, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לנסות לגזור את קוד המקור של היישום או לפענח אותו; (2) לבצע כל שינוי, התאמה, שיפור, שיפור, תרגום או עבודה נגזרת מהאפליקציה; (3) להפר כל חוקים, כללים או תקנות החלים בקשר עם הגישה שלך או השימוש שלך באפליקציה; (4) להסיר, לשנות או לטשטש כל הודעה קניינית (כולל כל הודעה על זכויות יוצרים או סימן מסחרי) שפורסמה על ידינו או על ידי מעניקי הרישיונות של האפליקציה; (5) להשתמש באפליקציה לכל מאמץ מניב הכנסות, מפעל מסחרי או מטרה אחרת שלשמה היא לא נועדה או נועדה; (6) להפוך את האפליקציה לזמינה דרך רשת או סביבה אחרת המאפשרת גישה או שימוש למספר מכשירים או משתמשים בו-זמנית; (7) להשתמש באפליקציה ליצירת מוצר, שירות או תוכנה אשר, במישרין או בעקיפין, תחרותיים עם האפליקציה או תחליף בכל דרך שהיא; (8) להשתמש באפליקציה כדי לשלוח שאילתות אוטומטיות לכל אתר אינטרנט או לשלוח כל דואר אלקטרוני מסחרי לא רצוי; או (9) להשתמש בכל מידע קנייני או בכל אחד מהממשקים שלנו או בקניין הרוחני האחר שלנו בתכנון, פיתוח, ייצור, רישוי או הפצה של יישומים, אביזרים או מכשירים לשימוש עם האפליקציה.

מכשירי אפל ואנדרואיד

התנאים הבאים חלים כאשר אתה משתמש באפליקציה סלולרית שהושגה מ-Apple Store או מ-Google Play (כל אחד "מפיץ אפליקציות") כדי לגשת להצעות Marketplace: (1) הרישיון שניתן לך עבור האפליקציה לנייד שלנו מוגבל לתנאים שאינם - רישיון שניתן להעברה להשתמש באפליקציה במכשיר המשתמש במערכות ההפעלה Apple iOS או Android, לפי העניין, ובהתאם לכללי השימוש המפורטים בתנאי השירות של מפיץ האפליקציות הרלוונטי; (2) אנו אחראים לספק כל שירותי תחזוקה ותמיכה ביחס לאפליקציה הניידת כמפורט בתנאים וההגבלות של רישיון אפליקציה לנייד זה הכלולים בתנאי שימוש אלה או כנדרש בדרך אחרת על פי החוק החל, ואתה מאשר שכל למפיץ אפליקציות אין כל התחייבות שהיא לספק שירותי תחזוקה ותמיכה כלשהם ביחס לאפליקציה הניידת; (3) במקרה של כשל כלשהו של האפליקציה לנייד להתאים לכל אחריות רלוונטית, אתה רשאי להודיע למפיץ האפליקציות הרלוונטי, ומפיץ האפליקציות, בהתאם לתנאים ולמדיניות שלו, רשאי להחזיר את מחיר הרכישה, אם בכלל, בתשלום עבור האפליקציה לנייד, ובמידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, למפיץ האפליקציות לא תהיה כל התחייבות אחריות אחרת כלשהי לגבי האפליקציה לנייד; (4) אתה מצהיר ומתחייב כי (א) אינך נמצא במדינה הכפופה לאמברגו ממשלת ארה"ב, או שהוגדרה על ידי ממשלת ארה"ב כמדינה "תומכת בטרור" ו-(ii) אינך רשום בכל רשימה של ממשלת ארה"ב של מפלגות אסורות או מוגבלות; (5) עליך לציית לתנאי ההסכם הרלוונטיים של צד שלישי בעת השימוש ביישום הנייד, למשל, אם יש לך יישום VoIP, אסור לך להפר את הסכם שירות הנתונים האלחוטי שלהם בעת השימוש ביישום הנייד; וכן (6) אתה מאשר ומסכים שמפיצי האפליקציות הם מוטבים של צד שלישי מהתנאים וההגבלות ברישיון האפליקציה לנייד הכלול בתנאי שימוש אלה, וכי לכל מפיץ אפליקציות תהיה הזכות (וייחשב כבעל קיבל את הזכות) לאכוף את התנאים וההגבלות ברישיון יישום זה לנייד הכלולים בתנאי שימוש אלה כלפיך כמוטב צד שלישי ממנו.    

הגשות

אתה מאשר ומסכים שכל שאלה, הערות, הצעות, רעיונות, משוב או מידע אחר בנוגע לאתר או להצעות ה-Marketplace ("הגשות") המסופקות על ידך לנו אינן סודיות ויהפכו לקניינו הבלעדי. נהיה הבעלים של זכויות בלעדיות, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, ונהיה זכאים לשימוש והפצה ללא הגבלה של הגשות אלה לכל מטרה חוקית, מסחרית או אחרת, ללא הכרה או פיצוי אליך. אתה מוותר בזאת על כל הזכויות המוסריות לכל הגשות כאלה, ואתה מתחייב בזאת שכל הגשות כאלה מקוריות אצלך או שיש לך את הזכות להגיש הגשות כאלה. אתה מסכים שלא תהיה כל פנייה נגדנו בגין כל הפרה לכאורה או ממשית או ניצול לרעה של כל זכות קניינית בהגשות שלך.

אתרים ותכנים של צד שלישי

האתר עשוי להכיל (או שאתה עשוי להישלח דרך האתר או הצעות השוק) קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן מאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוזיקה, סאונד, וידאו , מידע, יישומים, תוכנות ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם בצדדים שלישיים ("תוכן צד שלישי"). אתרי צד שלישי ותכני צד שלישי כאלה אינם נחקרים, מנוטרים או נבדקים על ידינו לגבי דיוק, נאותות או שלמות, ואיננו אחראים לכל אתרי צד שלישי אליהם ניגש דרך האתר או לכל תוכן של צד שלישי המתפרסם ב , זמין דרך האתר או מותקן מהאתר, לרבות התוכן, הדיוק, הפוגעניות, הדעות, המהימנות, נוהלי הפרטיות או מדיניות אחרת של או הכלולים באתרי צד שלישי או בתוכן של צד שלישי. הכללת, קישור או התרת שימוש או התקנה של אתרי אינטרנט של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי אינה מעידה על אישור או אישור לכך על ידינו. אם תחליט לעזוב את האתר ולגשת לאתרי צד שלישי או להשתמש או להתקין תוכן של צד שלישי כלשהו, אתה עושה זאת על אחריותך הבלעדית, ועליך להיות מודע לתנאי שימוש אלה אינם חלים עוד. עליך לעיין בתנאים והמדיניות הרלוונטיים, לרבות נוהלי פרטיות ואיסוף נתונים, של כל אתר שאליו אתה מנווט מהאתר או המתייחס ליישומים שבהם אתה משתמש או מתקין מהאתר. כל רכישה שתבצע דרך אתרי צד שלישי תהיה דרך אתרים אחרים ומחברות אחרות, ואיננו לוקחים כל אחריות כלשהי ביחס לרכישות כאלה שהן באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי. אתה מסכים ומאשר כי איננו תומכים במוצרים או בשירותים המוצעים באתרי צד שלישי, ואתה לא מזיק לנו מכל נזק שייגרם כתוצאה מרכישת מוצרים או שירותים כאלה. בנוסף, אתה תשמור אותנו נקיים מכל הפסד שנגרם לך או נזק שייגרם לך הקשור או הנובע בכל דרך מכל תוכן של צד שלישי או מכל מגע עם אתרי צד שלישי.

מפרסמים

אנו מאפשרים למפרסמים להציג את הפרסומות שלהם ומידע אחר באזורים מסוימים באתר, כגון פרסומות בסרגל הצד או פרסומות באנרים. אם אתה מפרסם, תישא באחריות המלאה לכל פרסומות שתפרסם באתר ולכל שירותים הניתנים באתר או מוצרים הנמכרים באמצעות פרסומות אלו. כמו כן, כמפרסם, אתה מתחייב ומצהיר כי ברשותך כל הזכויות והסמכות לפרסם פרסומות באתר, לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות פרסום וזכויות חוזיות. כמפרסם, אתה מסכים שפרסומות מסוג זה כפופות ל-Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") ההודעה והוראות המדיניות שלנו כמתואר להלן, ואתה מבין ומסכים שלא יהיה החזר כספי או פיצוי אחר עבור בעיות הקשורות להסרה של DMCA. אנחנו פשוט מספקים את המקום לפרסם פרסומות כאלה, ואין לנו שום קשר אחר עם מפרסמים.   

ניהול אתר

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא את החובה, ל: (1) לפקח על האתר לאיתור הפרות של תנאי שימוש אלה; (2) לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים נגד כל מי שלפי שיקול דעתנו הבלעדי, מפר את החוק או את תנאי השימוש הללו, לרבות ללא הגבלה, דיווח על משתמש כזה לרשויות אכיפת החוק; (3) לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הגבלה, לסרב, להגביל גישה, להגביל את הזמינות או להשבית (במידה שאפשרית מבחינה טכנולוגית) כל אחת מהתרומות שלך או כל חלק מהן; (4) לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הגבלה, הודעה או אחריות, להסיר מהאתר או להשבית בדרך אחרת את כל הקבצים והתכנים שגודלם מופרז או מכביד בכל דרך שהיא על המערכות שלנו; וכן (5) אחרת לנהל את האתר באופן שנועד להגן על זכויותינו ורכושנו וכדי להקל על תפקודם התקין של האתר ושל הצעות ה-Marketplace.

מדיניות הפרטיות

אנו דואגים לפרטיות ואבטחת מידע. אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו: https://www.geekinny.com/privacy-policy/. על ידי שימוש באתר או בהצעות Marketplace, אתה מסכים להיות כפוף למדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה. אנא שימו לב שהאתר וההצעות של ה-Marketplace מתארחים בארצות הברית. אם אתה ניגש לאתר או להצעות השוק מהאיחוד האירופי, אסיה או כל אזור אחר בעולם עם חוקים או דרישות אחרות המסדירות איסוף, שימוש או חשיפה של נתונים אישיים השונים מהחוקים החלים בארצות הברית, אז באמצעות המשך השימוש באתר, אתה מעביר את הנתונים שלך לארה"ב, ואתה מסכים במפורש להעביר את הנתונים שלך לארצות הברית ולעבד אותם. יתר על כן, איננו מקבלים, מבקשים או מבקשים מידע מילדים ביודעין או משווקים ביודעין לילדים. לפיכך, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות המקוונת של ילדים בארה"ב, אם נקבל ידיעה ממשית שכל מי מתחת לגיל 13 סיפק לנו מידע אישי ללא הסכמת ההורים הנדרשת והניתנת לאימות, נמחק מידע זה מהאתר בהקדם האפשרי. הוא מעשי למדי.

הודעה ומדיניות DIGITAL MILLENNIUM זכויות יוצרים (DMCA).

התראות

אנו מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור שחומר כלשהו הזמין באתר או באמצעותו מפר כל זכויות יוצרים שבבעלותך או בשליטתך, אנא הודע מיד לסוכן זכויות היוצרים הייעודי שלנו באמצעות פרטי הקשר המופיעים להלן ("הודעה"). עותק של ההודעה שלך יישלח לאדם שפרסם או אחסן את החומר הכתוב בהתראה. לידיעתך, בהתאם לחוק הפדרלי אתה עשוי להיות אחראי לנזקים אם תציג מצג שווא מהותי בהודעה. לפיכך, אם אינך בטוח שחומר שנמצא באתר או מקושר אליו מפר את זכויות היוצרים שלך, עליך לשקול תחילה לפנות לעורך דין.

כל ההודעות צריכות לעמוד בדרישות של DMCA 17 USC § 512(c)(3) ולכלול את המידע הבא: (1) חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשמו של הבעלים של זכות בלעדית שלכאורה הופר; (2) זיהוי היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שנטען כי הופרו, או, אם מספר יצירות המוגנות בזכויות יוצרים באתר מכוסות בהודעה, רשימה מייצגת של יצירות כאמור באתר; (3) זיהוי החומר שנטען שהוא מפר או שהוא נושא לפעילות מפרה ושיש להסיר או לבטל את הגישה אליו, ומידע מספיק סביר כדי לאפשר לנו לאתר את החומר; (4) מידע מספיק סביר כדי לאפשר לנו ליצור קשר עם הצד המתלונן, כגון כתובת, מספר טלפון, ואם זמין, כתובת דואר אלקטרוני שבה ניתן ליצור קשר עם הצד המתלונן; (5) הצהרה כי הצד המתלונן מאמין בתום לב שהשימוש בחומר באופן שעליו התלונן אינו מאושר על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או החוק; וכן (6) הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, ובכפוף לעונש של עדות שקר, כי הצד המתלונן מוסמך לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה.

הודעה נגדית

אם אתה סבור שהחומר המוגן בזכויות יוצרים שלך הוסר מהאתר כתוצאה מטעות או זיהוי שגוי, תוכל להגיש הודעה נגדית בכתב אל

[אנחנו/סוכן זכויות יוצרים המיועד שלנו]

באמצעות פרטי הקשר המופיעים להלן ("הודעה נגדית"). כדי להיות הודעה נגדית יעילה במסגרת ה-DMCA, ההודעה הנגדית שלך חייבת לכלול באופן מהותי את הדברים הבאים: (1) זיהוי החומר שהוסר או הושבת והמיקום שבו החומר הופיע לפני שהוסר או הושבת; (2) הצהרה שאתה מסכים לסמכות השיפוט של בית המשפט המחוזי הפדרלי שבו ממוקמת כתובתך, או אם כתובתך נמצאת מחוץ לארצות הברית, עבור כל מחוז שיפוטי שבו אנו נמצאים; (3) הצהרה כי תקבל מסירת הליכים מהצד שהגיש את ההודעה או מסוכן הצד; (4) שמך, כתובתך ומספר הטלפון שלך; (5) הצהרה בעונש של עדות שקר כי אתה מאמין בתום לב שהחומר הנדון הוסר או הושבת כתוצאה מטעות או זיהוי שגוי של החומר שיש להסיר או להשבית; וכן (6) החתימה הפיזית או האלקטרונית שלך.

אם תשלח לנו הודעה נגדית תקפה וכתובה העומדת בדרישות המתוארות לעיל, נשחזר את החומר שהוסר או הושבת, אלא אם נקבל תחילה הודעה מהצד שהגיש את ההודעה המודיעה לנו שצד כזה הגיש תביעה משפטית כדי למנוע ממך. עיסוק בפעילות מפרה הקשורה לחומר הנדון. שים לב שאם אתה מציג מצג שווא מהותי שהתוכן שהושבת או הוסר הוסר בטעות או בזיהוי שגוי, אתה עשוי להיות אחראי לנזקים, לרבות עלויות ושכר טרחת עורך דין. הגשת הודעה נגדית כוזבת מהווה עדות שקר.

סוכן זכויות יוצרים ייעודי

צבי צידון

Attn: סוכן זכויות יוצרים

87-01 139 st, 718-813-7939

ג'מייקה, ניו יורק 11435

tzvika770@gmail.com

תקופת זמן וסיום

תנאי שימוש אלה יישארו בתוקף ובתוקף כל עוד אתה משתמש באתר. מבלי להגביל כל תנאי אחר של תנאי שימוש אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה או אחריות, לדחות את הגישה והשימוש באתר ובהצעות השוק (כולל מודעה) (כולל BLOCKPER), מכל סיבה או ללא סיבה, לרבות ללא הגבלה בגין הפרה של כל מצג, אחריות או אמנה הכלולים בתנאי שימוש אלה או בכל חוק או תקנה רלוונטיים. אנו רשאים להפסיק את השימוש או השתתפותך באתר ובהצעות השוק או למחוק כל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. 

אם נפסיק או נשה את חשבונך מכל סיבה שהיא, נאסר עליך להירשם וליצור חשבון חדש בשמך, בשם בדוי או בהשאלה, או בשם של צד שלישי כלשהו, גם אם ייתכן שאתה פועל בשם השלישי. מפלגה. בנוסף לסיום או השעיית חשבונך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, לרבות, ללא הגבלה, רדיפה אזרחית, פלילית או צו מניעה.

שינויים והפרעות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לשנות או להסיר את תוכן האתר בכל עת או מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתנו הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, אין לנו מחויבות לעדכן מידע כלשהו באתר שלנו. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק את כל או חלק מההצעות של Marketplace ללא הודעה מוקדמת בכל עת. לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, שינוי מחיר, השעיה או הפסקה של האתר או הצעות ה-Marketplace. 

איננו יכולים להבטיח שהאתר והצעות ה-Marketplace יהיו זמינות בכל עת. אנו עשויים להיתקל בבעיות חומרה, תוכנה או אחרות או צורך לבצע תחזוקה הקשורה לאתר, וכתוצאה מכך להפרעות, עיכובים או שגיאות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לתקן, לעדכן, להשעות, להפסיק או לשנות בכל דרך אחרת את האתר או את הצעות ה-Marketplace בכל עת או מכל סיבה שהיא ללא הודעה אליך. אתה מסכים שאין לנו אחריות כלשהי לכל אובדן, נזק או אי נוחות שנגרמו מחוסר יכולתך לגשת או להשתמש באתר או בהצעות ה-Marketplace במהלך כל השבתה או הפסקה של האתר או הצעות ה-Marketplace. שום דבר בתנאי שימוש אלה לא יתפרש כמחייב אותנו לתחזק ולתמוך באתר או בהצעות ה-Marketplace או לספק כל תיקונים, עדכונים או מהדורות בקשר אליהם.

חוק מסדיר

תנאי שימוש אלה והשימוש שלך באתר ובהצעות ה-Marketplace נשלטים ומתפרשים בהתאם לחוקי מדינת ניו יורק החלים על הסכמים שנכרתו ויבוצעו במלואם בתוך מדינת ניו יורק, ללא התחשבות בהם. ניגוד עקרונות החוק. 

יישוב סכסוכים

משא ומתן לא פורמלי

כדי לזרז פתרון ולשלוט בעלות של כל מחלוקת, מחלוקת או תביעה הקשורה לתנאי שימוש אלה (כל אחד מהם "מחלוקת" וביחד, "המחלוקות") המובאים על ידך או על ידנו (ביחיד, "צד" וביחד , "הצדדים"), הצדדים מסכימים לנסות תחילה לנהל משא ומתן על כל מחלוקת (למעט המחלוקות המצוינות במפורש להלן) באופן בלתי פורמלי במשך שלושים (30) יום לפחות לפני תחילת הבוררות. משא ומתן בלתי רשמי כאמור מתחיל עם הודעה בכתב מצד אחד לצד השני.

בוררות מחייבת

אם הצדדים אינם מסוגלים לפתור סכסוך באמצעות משא ומתן לא פורמלי, המחלוקת (למעט המחלוקות הללו שלא נכללו במפורש להלן) תוכרע באופן סופי ובלעדי באמצעות בוררות מחייבת. אתה מבין שללא הוראה זו, תהיה לך הזכות לתבוע בבית המשפט ולקיים משפט חבר מושבעים. הבוררות תתחיל ותתנהל במסגרת כללי הבוררות המסחרית של האגודה האמריקאית לבוררות ("AAA"), ובמידת הצורך, ההליכים המשלימים של ה- AAA לסכסוכים הקשורים לצרכנים ("AAA Consumer Rules"), שניהם זמינים ב- אתר AAA www.adr.org. דמי הבוררות שלך וחלקך בפיצויי הבוררים יהיו כפופים לכללי הצרכן של AAA, ובמידת הצורך, מוגבלים על ידי כללי הצרכן של AAA. הבוררות יכולה להתבצע באופן אישי, באמצעות הגשת מסמכים, בטלפון או באינטרנט. הבורר יקבל החלטה בכתב, אך אינו צריך לספק הצהרת נימוקים אלא אם כן ביקש מי מהצדדים. על הבורר לפעול לפי החוק החל, וניתן לערער על כל פסק אם הבורר לא יעשה זאת. אלא אם נדרש אחרת על פי כללי AAA החלים או החוק החל, הבוררות תתקיים במחוז ארצות הברית, ניו יורק. אלא אם נקבע אחרת במסמך זה, הצדדים רשאים להתדיין בבית המשפט כדי לחייב בוררות, לעכב הליכים עד לבוררות, או כדי לאשר, לשנות, לבטל או לתת פסק דין בפסק הבורר.

אם מסיבה כלשהי, סכסוך יתנהל בבית משפט ולא בבוררות, המחלוקת תתחיל או תועמד לדין בבתי המשפט המדינתיים והפדרליים הממוקמים במחוז ארצות הברית, ניו יורק, והצדדים מסכימים בזאת ומוותרים על כל ההגנות על היעדר סמכות שיפוט אישית, ופורום ללא נוחות ביחס למקום וסמכות השיפוט בבתי משפט מדינתיים ופדרליים כאלה. היישום של אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכירה בינלאומית של טובין וחוק עסקאות מידע אחיד במחשב (UCITA) אינם נכללים בתנאי שימוש אלה. 

בשום מקרה לא תתחיל מחלוקת כלשהי שיובאו על ידי מי מהצדדים הקשורה בכל דרך לאתר לאחר יותר משנה (1) לאחר שהתעוררה עילת התביעה. אם הוראה זו תימצא בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, אז אף אחד מהצדדים לא יבחר לבוררות בכל מחלוקת הנופלת בחלק זה של הוראה זו שנמצאה כבלתי חוקית או בלתי אכיפה ומחלוקת כזו תוכרע על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת בבתי המשפט הרשומים עבור סמכות השיפוט לעיל, והצדדים מסכימים להיכנע לסמכות השיפוט האישית של אותו בית משפט.

הגבלות

הצדדים מסכימים כי כל בוררות תהיה מוגבלת למחלוקת בין הצדדים בנפרד. במידה שהחוק מתיר, (א) לא תצורף בוררות לכל הליך אחר; (ב) אין זכות או סמכות לכל סכסוך להיות בוררות על בסיס תובענה ייצוגית או להשתמש בהליכי תובענות ייצוגיות; ו-(ג) אין כל זכות או סמכות למחלוקת כלשהי שתובא בתפקיד ייצוגי לכאורה מטעם הציבור הרחב או כל אדם אחר.

חריגים למשא ומתן ובוררות בלתי פורמליים

הצדדים מסכימים כי המחלוקות הבאות אינן כפופות להוראות לעיל הנוגעות למשא ומתן בלתי פורמלי ולבוררות מחייבת: (א) כל מחלוקת המבקשת לאכוף או להגן, או הנוגעת לתקפותן של כל אחת מזכויות הקניין הרוחני של צד; (ב) כל מחלוקת הקשורה או הנובעת מטענות של גניבה, פיראטיות, פגיעה בפרטיות או שימוש לא מורשה; וכן (ג) כל תביעה לסעד של צו מניעה. אם הוראה זו תימצא בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, אז אף אחד מהצדדים לא יבחר לבוררות בכל מחלוקת הנופלת בחלק זה של הוראה זו שנמצאה כבלתי חוקית או בלתי אכיפה ומחלוקת כזו תוכרע על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת בבתי המשפט הרשומים עבור סמכות השיפוט לעיל, והצדדים מסכימים להיכנע לסמכות השיפוט האישית של אותו בית משפט.

תיקונים 

ייתכן שיש מידע באתר המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או השמטות שעשויים להתייחס להצעות ה-Marketplace, לרבות תיאורים, תמחור, זמינות ומידע אחר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה, אי דיוקים או השמטה ולשנות או לעדכן את המידע באתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

כתב ויתור

האתר מסופק על בסיס כפי שהוא וכפי שהוא זמין. אתה מסכים שהשימוש שלך בשירותי האתר יהיה על אחריותך הבלעדית. במידה המלאה המותרת על פי חוק, אנו מתנערים מכל האחריות, מפורשת או משתמעת, בהקשר לאתר ולשימוש שלך בו, לרבות, ללא הגבלה, האחריות המשתמעת של סוחרים, צדדיות, צדדיות FRINGEMENT. איננו מתחייבים או מצגים לגבי הדיוק או השלמות של תוכן האתר או התוכן של אתרי אינטרנט כלשהם המקושרים לאתר זה, ואנחנו לא ניקח אחריות או אחריות לאף אחד (1) בעל אופי בעל אופי בעל אופי. ש, ( 2) פציעה אישית או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובע מהגישה שלך לאתר ושימושך בו, (3) כל גישה לא מורשית או שימוש בשרתים המאובטחים שלנו ו/או מידע ומידע פרטי ופורמלי כלשהו. מאוחסנים בו, (4) כל הפרעה או הפסקה של שידור לאתר או ממנו, (5) כל באג, וירוס, סוסי טרויאנים או דומים אשר עשויים להיות מועברים לאתר או דרכו על ידי כל צד שלישי, צד שלישי ( 6) כל שגיאה או השמטה בכל תוכן וחומרים או עבור כל אובדן או נזק מכל סוג שנגרמו כתוצאה מהשימוש בכל תוכן שפורסם, מועבר או זמין בדרך אחרת דרך האתר. איננו מתחייבים, תומכים, מבטיחים או לוקחים על עצמם אחריות לכל מוצר או שירות המפורסם או מוצע על ידי צד שלישי דרך האתר, כל אתר אינטרנט מקושר היפר, או כל אתר אינטרנט או מודעה אחרת במודעה אחרת. ואנחנו לא נעשה להיות צד או להיות אחראי על מעקב אחר כל עסקה בינך לבין כל ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים. בדומה לרכישת מוצר או שירות בכל אמצעי או בכל סביבה, עליך להשתמש במיטב שיקול הדעת ולנהוג בזהירות היכן שמתאים.

מגבלות אחריות

בשום מקרה אנחנו או הדירקטורים, העובדים או הסוכנים שלנו לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, דוגמה, מקרי, מיוחד או עונשי, כולל אובדן, נזק, כולל, או נזקים אחרים הנובעים מהשימוש שלך באתר, גם אם הודיעו לנו על האפשרות של נזקים כאלה. על אף כל ההפך הכלול במסמך זה, חבותנו כלפיך לכל סיבה שהיא וללא קשר לצורת הפעולה, תוגבל בכל עת לסכום הנמוך ביותר ששולם, אם מישהו, על ידך (באמצעותך). 1) תקופה של חודש לפני כל סיבה לפעולה הנובעת או $120.00 USD. חוקי מדינה מסוימים אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת או אי הכללה או הגבלה של נזקים מסוימים. אם חוקים אלה חלים עליך, ייתכן שחלק מהסתירות או ההגבלות שלעיל לא יחולו עליך, וייתכן שיש לך זכויות נוספות. 

שיפוי

אתה מסכים להגן, לשפות ולחזק אותנו, לרבות החברות הבנות, השותפים שלנו וכל נושאי המשרה, הסוכנים, השותפים והעובדים שלנו בהתאמה, מפני ונגד כל אובדן, נזק, חבות, תביעה או דרישה, לרבות עורכי דין סבירים. עמלות והוצאות, שנעשו על ידי כל צד שלישי עקב או הנובעות מ: (1) התרומות שלך; (2) שימוש באתר; (3) הפרה של תנאי שימוש אלה; (4) כל הפרה של המצגים והאחריות שלך המפורטים בתנאי שימוש אלה; (5) הפרתך של זכויותיו של צד שלישי, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני; או (6) כל מעשה מזיק גלוי כלפי כל משתמש אחר באתר איתו התחברת דרך האתר. על אף האמור לעיל, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על חשבונך, לקבל על עצמו את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין שבגינו אתה נדרש לשפות אותנו, ואתה מסכים לשתף פעולה, על חשבונך, בהגנה שלנו על טענות אלו. אנו נשתמש במאמצים סבירים כדי להודיע לך על כל תביעה, פעולה או הליך שכפוף לשיפוי זה עם היוודענו לכך.

מידע משתמש

אנו נשמור נתונים מסוימים שתעביר לאתר לצורך ניהול ביצועי האתר וכן נתונים הנוגעים לשימושך באתר. למרות שאנו מבצעים גיבויים שוטפים של נתונים, אתה האחראי הבלעדי לכל הנתונים שאתה מעביר או הקשורים לכל פעילות שביצעת באמצעות האתר. אתה מסכים שלא תהיה לנו אחריות כלפיך לכל אובדן או השחתה של כל מידע כזה, ואתה מוותר בזאת על כל זכות תביעה נגדנו הנובעת מכל אובדן או השחתה כאמור של נתונים כאלה.

תקשורת אלקטרונית, עסקאות וחתימות

ביקור באתר, שליחת מיילים ומילוי טפסים מקוונים מהווים תקשורת אלקטרונית. אתה מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית, ואתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרת שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני, באמצעות דואר אלקטרוני ובאתר, עומדים בכל דרישה משפטית לפיה תקשורת כזו תהיה בכתב. אתה מסכים בזאת לשימוש בחתימות אלקטרוניות, חוזים, הזמנות ורשומות אחרות, ולמסירה אלקטרונית של הודעות, מדיניות ורישומים של עסקאות שיזמו או הושלמו על ידי האתר או באמצעות האתר. אתה מוותר בזאת על כל זכויות או דרישות על פי כל חוקים, תקנות, כללים, פקודות או חוקים אחרים בכל תחום שיפוט הדורשים חתימה מקורית או מסירה או שמירה של רשומות לא אלקטרוניות, או לתשלומים או מתן זיכויים בכל אמצעי אחר מאשר אמצעים אלקטרוניים. 

משתמשים ותושבים בקליפורניה

אם תלונה כלשהי אצלנו לא נפתרה בצורה משביעת רצון, תוכל ליצור קשר עם יחידת הסיוע בתלונות של חטיבת שירותי הצרכנות של מחלקת הצרכנות של קליפורניה בכתב בכתובת 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 או בטלפון בטלפון (800) 952-5210 או (916) 445-1254.

שונות

תנאי שימוש אלה וכל מדיניות או כללי פעולה המתפרסמים על ידנו באתר או ביחס לאתר מהווים את ההסכם וההבנה המלאה בינך לבינינו. הכישלון שלנו במימוש או אכיפת זכות או הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה לא יפעל כוויתור על זכות או הוראה כאמור. תנאי שימוש אלה פועלים במלוא המידה המותרת על פי חוק. אנו רשאים להקצות את כל הזכויות והחובות שלנו לאחרים בכל עת. לא נהיה אחראים או אחראים לכל אובדן, נזק, עיכוב או אי פעולה שנגרמו מכל סיבה שהיא מעבר לשליטתנו הסבירה. אם הוראה כלשהי או חלק מהוראה בתנאי שימוש אלה ייקבעו כבלתי חוקיים, בטלים או בלתי ניתנים לאכיפה, הוראה זו או חלק מההוראה נחשבת כניתנת להפרדה מתנאי שימוש אלה ואינה משפיעה על התקפות והאכיפה של כל השאר הוראות. לא נוצרו בינך לבינינו מיזם משותף, שותפות, העסקה או יחסי סוכנות כתוצאה מתנאי שימוש אלה או משימוש באתר. אתה מסכים שתנאי שימוש אלה לא יתפרשו נגדנו מתוקף עריכתם. אתה מוותר בזאת על כל הגנות שיש לך על בסיס הטופס האלקטרוני של תנאי שימוש אלה והעדר חתימה מצד הצדדים על ביצוע תנאי שימוש אלה.

צור קשר

על מנת לפתור תלונה בנוגע לאתר או כדי לקבל מידע נוסף בנוגע לשימוש באתר, אנא פנה אלינו בכתובת: 

חנון בניו יורק  

87-01 139 st  

ג'מייקה, ניו יורק 11435   

ארצות הברית    

טלפון: (212) 842-8084   

geekinnyc@gmail.com  

סרטון מוצר
תנאים והגבלות
מסגרת זמן
למה לקנות מאיתנו
מידע נוסף
[xyz-ips snippet="reviews"]
he_ILHebrew
יאהההה

גללת למטה 50% של אתר הגיק שלנו 

 

האם אתה רוצה לעלות את האתר שלך ברמה?
שירותי שדרוג אתרים | המומחים שלנו יעשו את העבודה
עדכונים, שדרוגים, תיקון, אופטימיזציית מהירות, שיפורי SEO, אינטגרציות, עיצוב ועוד
כפתור התקשר עכשיו