Các tính năng chính

Chào mừng đến với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Sự riêng tư của bạn là cực kì quan trọng đối với chúng tôi.

Geek In NY tọa lạc tại:
đam mê ở NY
87-01 139 đường jamaica
11435 – NY, Hoa Kỳ
2128428084

Chính sách của Geek In NY là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập khi vận hành trang web của mình. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho https://www.geekinny.com (sau đây gọi là “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “https://www.geekinny.com”). Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web. Chúng tôi đã áp dụng chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách quyền riêng tư”) để giải thích những thông tin nào có thể được thu thập trên Trang web của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng thông tin này và trong những trường hợp chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba. Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập thông qua Trang web và không áp dụng cho việc thu thập thông tin của chúng tôi từ các nguồn khác.

Chính sách quyền riêng tư này, cùng với các Điều khoản và điều kiện được đăng trên Trang web của chúng tôi, đặt ra các quy tắc và chính sách chung chi phối việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Tùy thuộc vào hoạt động của bạn khi truy cập Trang web của chúng tôi, bạn có thể phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, Geek In NY thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thuộc loại trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu cũng như ngày và giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của Geek In NY trong việc thu thập thông tin phi nhận dạng cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập của Geek In NY sử dụng trang web của mình. Đôi khi, Geek In NY có thể tiết lộ thông tin tổng hợp không nhận dạng cá nhân, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

Geek In NY cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và cho người dùng để lại nhận xét trên các bài đăng trên blog https://www.geekinny.com. Geek In NY chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong cùng trường hợp sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như mô tả bên dưới.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào các trang web của Geek In NY chọn tương tác với Geek In NY theo những cách yêu cầu Geek In NY thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà Geek In NY thu thập tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký blog tại https://www.geekinny.com cung cấp tên người dùng và địa chỉ email.

Bảo vệ

Việc bảo mật Thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể được các đối tác quảng cáo phân phối tới người dùng, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn quảng cáo trực tuyến để tổng hợp thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng bạn sẽ quan tâm nhất. Chính sách quyền riêng tư này bao gồm việc sử dụng cookie của Geek In NY và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Liên kết đến các trang web bên ngoài

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư cũng như các điều khoản và điều kiện của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Https://www.geekinny.com sử dụng Google AdWords để tiếp thị lại

Https://www.geekinny.com sử dụng dịch vụ tiếp thị lại để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba (bao gồm cả Google) cho những khách truy cập trước đây vào trang web của chúng tôi. Điều đó có thể có nghĩa là chúng tôi quảng cáo cho những khách truy cập trước đây chưa hoàn thành nhiệm vụ trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như sử dụng biểu mẫu liên hệ để thực hiện yêu cầu. Điều này có thể ở dạng quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm của Google hoặc một trang web trong Mạng hiển thị của Google. Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đây của ai đó. Tất nhiên, mọi dữ liệu được thu thập sẽ được sử dụng theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và chính sách quyền riêng tư của Google.

Bạn có thể đặt tùy chọn cho cách Google quảng cáo cho bạn bằng cách sử dụng trang Tùy chọn quảng cáo Google và nếu muốn, bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích hoàn toàn bằng cài đặt cookie hoặc sử dụng vĩnh viễn plugin trình duyệt.

Bảo vệ một số thông tin nhận dạng cá nhân

Geek In NY chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho những nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình mà (i) cần biết thông tin đó để xử lý thông tin đó thay mặt cho Geek In NY hoặc để cung cấp các dịch vụ có sẵn tại Geek Trên trang web của NY và (ii) đã đồng ý không tiết lộ thông tin đó cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết đó có thể ở bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng trang web của Geek In NY, bạn đồng ý chuyển thông tin đó cho họ. Geek In NY sẽ không thuê hoặc bán thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Ngoài các nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình, như được mô tả ở trên, Geek In NY chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân để đáp lại trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu khác của chính phủ hoặc khi Geek In NY tin vào điều tốt tin rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của Geek In NY, các bên thứ ba hoặc công chúng nói chung.

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của https://www.geekinny.com và đã cung cấp địa chỉ email của mình, Geek In NY đôi khi có thể gửi cho bạn một email để thông báo cho bạn về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn hoặc chỉ giúp bạn cập nhật với những gì đang diễn ra với Geek In NY và các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu sử dụng blog của mình để truyền đạt loại thông tin này, vì vậy chúng tôi mong muốn giữ loại email này ở mức tối thiểu. Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi (ví dụ: qua email hỗ trợ hoặc qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền xuất bản yêu cầu đó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc phản hồi yêu cầu của bạn hoặc giúp chúng tôi hỗ trợ những người dùng khác. Geek In NY thực hiện mọi biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ khỏi việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân.

Thống kê tổng hợp

Geek In NY có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. Geek In NY có thể hiển thị công khai thông tin này hoặc cung cấp thông tin đó cho người khác. Tuy nhiên, Geek In NY không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Tiết lộ liên kết

Trang web này sử dụng các liên kết liên kết và kiếm được hoa hồng từ một số liên kết nhất định. Điều này không ảnh hưởng đến việc mua hàng của bạn hoặc mức giá bạn có thể trả.

Bánh quy

Để làm phong phú và hoàn thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn, Geek In NY sử dụng “Cookie”, các công nghệ và dịch vụ tương tự do người khác cung cấp để hiển thị nội dung được cá nhân hóa, quảng cáo phù hợp và lưu trữ các tùy chọn của bạn trên máy tính.

Cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. Geek In NY sử dụng cookie để giúp Geek In NY xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng https://www.geekinny.com và tùy chọn truy cập trang web của họ. Khách truy cập Geek In NY không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng các trang web của Geek In NY, với nhược điểm là một số tính năng nhất định của trang web Geek In NY có thể không hoạt động bình thường nếu không có sự trợ giúp của cookie.

Bằng cách tiếp tục điều hướng trang web của chúng tôi mà không thay đổi cài đặt cookie, bạn thừa nhận và đồng ý với việc Geek In NY sử dụng cookie.

Thương mại điện tử

Những người tham gia giao dịch với Geek In NY – bằng cách mua dịch vụ hoặc sản phẩm của Geek In NY, được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung, bao gồm cả thông tin cá nhân và tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó. Trong mỗi trường hợp, Geek In NY chỉ thu thập những thông tin đó trong chừng mực cần thiết hoặc phù hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với Geek In NY. Geek In NY không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả bên dưới. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân với cảnh báo trước rằng điều đó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

Chuyển nhượng doanh nghiệp

Nếu Geek In NY, hoặc về cơ bản toàn bộ tài sản của nó, được mua lại hoặc trong trường hợp hiếm xảy ra là Geek In NY phá sản hoặc phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng việc chuyển tiền như vậy có thể xảy ra và bất kỳ người mua nào của Geek In NY đều có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể không đáng kể nhưng Geek In NY đôi khi có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình và theo quyết định riêng của Geek In NY. Geek In NY khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư của trang. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách quyền riêng tư này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.

Thông tin Tín dụng & Liên hệ

Chính sách bảo mật này được tạo tại điều khoản và điều kiệntemplate.com. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail hoặc điện thoại.

Video sản phẩm
Điều khoản và điều kiện
Khung thời gian
Tại sao nên mua từ chúng tôi
thông tin thêm
[xyz-ips snippet="reviews"]
viVietnamese
vâng

Bạn đã cuộn xuống 50% trên trang web Geek của chúng tôi 

 

Bạn có muốn nâng cấp trang web của mình không?
Dịch vụ nâng cấp website | Các chuyên gia của chúng tôi sẽ thực hiện công việc‎
Cập nhật, nâng cấp, sửa chữa, tối ưu hóa tốc độ, cải tiến SEO, tích hợp, thiết kế và hơn thế nữa
Nút gọi ngay