Các tính năng chính

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ĐÓNG GÓP DO NGƯỜI DÙNG TẠO

Trang web có thể mời bạn trò chuyện, đóng góp hoặc tham gia vào blog, bảng tin, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác, đồng thời có thể mang đến cho bạn cơ hội tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền tải, thực hiện, xuất bản, phân phối, hoặc phát nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, ảnh, đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là “Đóng góp”). Những người dùng khác của Trang web và Sản phẩm trên thị trường có thể xem được những đóng góp và thông qua các trang web của bên thứ ba. Do đó, mọi Đóng góp bạn truyền tải có thể được coi là không bí mật và không độc quyền. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ Đóng góp nào, do đó bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:

1. Việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc trình diễn cũng như việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép Đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào.
2. Bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý, bản phát hành và quyền cần thiết để sử dụng và ủy quyền cho chúng tôi, Trang web và những người dùng khác của Trang web sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào mà Trang web dự tính và các Điều khoản sử dụng này.
3. Bạn có sự đồng ý bằng văn bản, cho phép và/hoặc sự cho phép của từng cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc hình ảnh tương tự của từng cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép đưa vào và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được dự tính bởi Trang web và các Điều khoản sử dụng này.
4. Đóng góp của bạn không sai, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm.
5. Đóng góp của bạn không phải là quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, mô hình kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, gửi thư hàng loạt hoặc các hình thức chào mời khác.
6. Đóng góp của bạn không tục tĩu, dâm ô, dâm ô, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống hoặc gây khó chịu (theo xác định của chúng tôi).
7. Đóng góp của bạn không chế nhạo, chế nhạo, chê bai, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ ai.
8. Đóng góp của bạn không ủng hộ việc lật đổ bất kỳ chính phủ nào bằng bạo lực hoặc kích động, khuyến khích hoặc đe dọa gây tổn hại về thể chất đối với người khác.
9. Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.
10. Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.
11. Đóng góp của bạn không chứa bất kỳ tài liệu nào thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc bóc lột những người dưới 18 tuổi theo cách thức tình dục hoặc bạo lực.
12. Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật liên bang hoặc tiểu bang nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên;
13. Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ bình luận xúc phạm nào liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.
14. Đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc Sản phẩm trên thị trường nào vi phạm các điều đã nói ở trên đều vi phạm các Điều khoản sử dụng này và có thể dẫn đến, trong số những điều khác, chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng Trang web và Sản phẩm trên thị trường của bạn.

GIẤY PHÉP ĐÓNG GÓP

Bằng cách đăng Đóng góp của bạn lên bất kỳ phần nào của Trang web, bạn sẽ tự động cấp, đồng thời tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp cho chúng tôi một quyền không hạn chế, không giới hạn, không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, đầy đủ -được trả tiền, quyền trên toàn thế giới và giấy phép để lưu trữ, sử dụng, sao chép, tái sản xuất, tiết lộ, bán, bán lại, xuất bản, phát sóng, đổi tên, lưu trữ, lưu trữ, lưu vào bộ nhớ đệm, trình diễn công khai, hiển thị công khai, định dạng lại, dịch, truyền tải, trích đoạn (trong toàn bộ hoặc một phần) và phân phối các Đóng góp đó (bao gồm nhưng không giới hạn, hình ảnh và giọng nói của bạn) cho bất kỳ mục đích nào, thương mại, quảng cáo hoặc mục đích khác và để chuẩn bị các tác phẩm phái sinh hoặc kết hợp vào các tác phẩm khác, các Đóng góp đó và cấp và ủy quyền cho các giấy phép phụ nói trên. Việc sử dụng và phân phối có thể xảy ra ở bất kỳ định dạng phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào.

Giấy phép này sẽ áp dụng cho mọi hình thức, phương tiện hoặc công nghệ hiện được biết đến hoặc được phát triển sau này và bao gồm việc chúng tôi sử dụng tên, tên công ty và tên nhượng quyền của bạn, nếu có, cũng như bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo, và hình ảnh cá nhân và thương mại mà bạn cung cấp. Bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân trong Đóng góp của mình và bạn đảm bảo rằng các quyền nhân thân chưa được khẳng định trong Đóng góp của bạn.

Chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Đóng góp của bạn. Bạn giữ toàn quyền sở hữu tất cả Đóng góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến Đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tuyên bố hoặc tuyên bố nào trong Đóng góp do bạn cung cấp ở bất kỳ khu vực nào trên Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Đóng góp của mình cho Trang web và bạn đồng ý rõ ràng miễn trừ cho chúng tôi mọi trách nhiệm và không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại chúng tôi liên quan đến Đóng góp của bạn. 

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, (1) chỉnh sửa, biên tập lại hoặc thay đổi bất kỳ Đóng góp nào; (2) phân loại lại bất kỳ Đóng góp nào để đặt chúng ở những vị trí thích hợp hơn trên Trang web; và (3) sàng lọc trước hoặc xóa bất kỳ Đóng góp nào vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải giám sát Đóng góp của bạn. 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các khu vực trên Trang web để bạn để lại đánh giá hoặc xếp hạng. Khi đăng đánh giá, bạn phải tuân thủ các tiêu chí sau: (1) bạn phải có kinh nghiệm trực tiếp với cá nhân/tổ chức được đánh giá; (2) đánh giá của bạn không được chứa ngôn từ tục tĩu xúc phạm hoặc ngôn ngữ lăng mạ, phân biệt chủng tộc, xúc phạm hoặc căm thù; (3) đánh giá của bạn không được chứa các tài liệu tham khảo mang tính phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, chủng tộc, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng khuyết tật; (4) đánh giá của bạn không được chứa tài liệu tham khảo về hoạt động bất hợp pháp; (5) bạn không nên liên kết với đối thủ cạnh tranh nếu đăng đánh giá tiêu cực; (6) bạn không nên đưa ra bất kỳ kết luận nào về tính hợp pháp của hành vi đó; (7) bạn không được đăng bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào; và (8) bạn không được tổ chức chiến dịch khuyến khích người khác đăng đánh giá, dù tích cực hay tiêu cực. Chúng tôi có thể chấp nhận, từ chối hoặc xóa đánh giá theo quyết định riêng của mình. Chúng tôi hoàn toàn không có nghĩa vụ sàng lọc các đánh giá hoặc xóa các đánh giá, ngay cả khi có ai đó cho rằng các đánh giá đó là phản cảm hoặc không chính xác. Các đánh giá không được chúng tôi xác nhận và không nhất thiết thể hiện ý kiến của chúng tôi hoặc quan điểm của bất kỳ chi nhánh hoặc đối tác nào của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ đánh giá nào hoặc đối với bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ đánh giá nào. Bằng cách đăng một bài đánh giá,

theo đây bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép vĩnh viễn, không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền, được thanh toán đầy đủ, có thể chuyển nhượng và có thể cấp phép lại để sao chép, sửa đổi, dịch, truyền tải bằng bất kỳ phương tiện nào, hiển thị, thực hiện và/hoặc phân phối tất cả nội dung liên quan đến đánh giá.

GIẤY PHÉP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Giấy phép sử dụng

Nếu bạn truy cập Sản phẩm trên thị trường thông qua ứng dụng di động thì chúng tôi sẽ cấp cho bạn quyền có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để cài đặt và sử dụng ứng dụng di động trên các thiết bị điện tử không dây do bạn sở hữu hoặc kiểm soát cũng như quyền truy cập và sử dụng. ứng dụng di động trên các thiết bị đó tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của giấy phép ứng dụng di động này có trong Điều khoản sử dụng này. Bạn không được: (1) dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, cố gắng lấy mã nguồn hoặc giải mã ứng dụng; (2) thực hiện bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh, cải tiến, nâng cao, dịch thuật hoặc tác phẩm phái sinh nào từ ứng dụng; (3) vi phạm mọi luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng ứng dụng; (4) xóa, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ thông báo độc quyền nào (bao gồm mọi thông báo về bản quyền hoặc nhãn hiệu) do chúng tôi hoặc người cấp phép của ứng dụng đăng; (5) sử dụng ứng dụng cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu, doanh nghiệp thương mại hoặc mục đích nào khác mà ứng dụng không được thiết kế hoặc dự định; (6) cung cấp ứng dụng qua mạng hoặc môi trường khác cho phép nhiều thiết bị hoặc người dùng truy cập hoặc sử dụng cùng một lúc; (7) sử dụng ứng dụng để tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm trực tiếp hoặc gián tiếp cạnh tranh hoặc thay thế cho ứng dụng đó theo bất kỳ cách nào; (8) sử dụng ứng dụng để gửi các truy vấn tự động đến bất kỳ trang web nào hoặc gửi bất kỳ e-mail thương mại không được yêu cầu nào; hoặc (9) sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền nào hoặc bất kỳ giao diện nào hoặc tài sản trí tuệ khác của chúng tôi trong việc thiết kế, phát triển, sản xuất, cấp phép hoặc phân phối bất kỳ ứng dụng, phụ kiện hoặc thiết bị nào để sử dụng cùng với ứng dụng.

Thiết bị Apple và Android

Các điều khoản sau áp dụng khi bạn sử dụng ứng dụng di động có được từ Apple Store hoặc Google Play (mỗi “Nhà phân phối ứng dụng”) để truy cập Sản phẩm trên thị trường: (1) giấy phép được cấp cho bạn cho ứng dụng di động của chúng tôi bị giới hạn ở mức không -giấy phép có thể chuyển nhượng để sử dụng ứng dụng trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Apple iOS hoặc Android, nếu có và tuân theo các quy tắc sử dụng được quy định trong điều khoản dịch vụ hiện hành của Nhà phân phối ứng dụng; (2) chúng tôi chịu trách nhiệm cung cấp mọi dịch vụ bảo trì và hỗ trợ liên quan đến ứng dụng di động như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của giấy phép ứng dụng di động này có trong Điều khoản sử dụng này hoặc theo yêu cầu khác theo luật hiện hành và bạn thừa nhận rằng mỗi Nhà phân phối ứng dụng không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với ứng dụng di động; (3) trong trường hợp ứng dụng di động không tuân thủ bất kỳ bảo hành hiện hành nào, bạn có thể thông báo cho Nhà phân phối ứng dụng hiện hành và Nhà phân phối ứng dụng, theo các điều khoản và chính sách của họ, có thể hoàn lại giá mua, nếu có, được trả tiền cho ứng dụng di động và trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Nhà phân phối ứng dụng sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với ứng dụng di động; (4) bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (i) bạn không sống ở một quốc gia bị chính phủ Hoa Kỳ cấm vận hoặc bị chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố” và (ii) bạn không phải được liệt kê trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế nào của chính phủ Hoa Kỳ; (5) bạn phải tuân thủ các điều khoản thỏa thuận hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng ứng dụng di động, ví dụ: nếu bạn có ứng dụng VoIP thì bạn không được vi phạm thỏa thuận dịch vụ dữ liệu không dây của họ khi sử dụng ứng dụng di động; và (6) bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nhà phân phối ứng dụng là người thụ hưởng bên thứ ba theo các điều khoản và điều kiện trong giấy phép ứng dụng di động này có trong Điều khoản sử dụng này và mỗi Nhà phân phối ứng dụng sẽ có quyền (và sẽ được coi là có đã chấp nhận quyền) để thực thi các điều khoản và điều kiện trong giấy phép ứng dụng di động có trong các Điều khoản sử dụng này đối với bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba.    

ĐĂNG KÝ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin khác liên quan đến Trang web hoặc Sản phẩm trên thị trường (“Nội dung gửi”) do bạn cung cấp cho chúng tôi đều không bí mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu các quyền độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và sẽ có quyền sử dụng và phổ biến không hạn chế các Nội dung gửi này cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào, thương mại hay mục đích khác mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn. Theo đây, bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân đối với bất kỳ Nội dung gửi nào như vậy và theo đây bạn đảm bảo rằng mọi Nội dung gửi đó là nguyên bản của bạn hoặc rằng bạn có quyền gửi những Nội dung gửi đó. Bạn đồng ý rằng sẽ không có khiếu nại nào chống lại chúng tôi đối với bất kỳ hành vi vi phạm hoặc chiếm dụng thực tế hoặc bị cáo buộc đối với bất kỳ quyền sở hữu nào trong Nội dung gửi của bạn.

TRANG WEB VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Trang web có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua Trang web hoặc Ưu đãi trên thị trường) các liên kết đến các trang web khác (“Trang web của bên thứ ba”) cũng như các bài viết, ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video , thông tin, ứng dụng, phần mềm và nội dung hoặc vật phẩm khác thuộc sở hữu hoặc có nguồn gốc từ bên thứ ba (“Nội dung của bên thứ ba”). Các trang web của bên thứ ba và Nội dung của bên thứ ba đó không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra về tính chính xác, phù hợp hoặc đầy đủ và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào được truy cập thông qua Trang web hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào được đăng trên , có sẵn thông qua hoặc được cài đặt từ Trang web, bao gồm nội dung, tính chính xác, tính xúc phạm, ý kiến, độ tin cậy, thực tiễn bảo mật hoặc các chính sách khác của hoặc có trong Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba. Việc bao gồm, liên kết đến hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào không ngụ ý sự chấp thuận hoặc chứng thực của chúng tôi. Nếu bạn quyết định rời khỏi Trang web và truy cập Trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng hay cài đặt bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào, bạn sẽ tự chịu rủi ro khi làm như vậy và bạn nên biết rằng các Điều khoản sử dụng này không còn chi phối. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm các biện pháp thu thập dữ liệu và quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào mà bạn điều hướng từ Trang web hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ Trang web. Mọi giao dịch mua hàng bạn thực hiện thông qua Trang web của bên thứ ba sẽ được thực hiện thông qua các trang web khác và từ các công ty khác và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các giao dịch mua hàng đó chỉ giữa bạn và bên thứ ba hiện hành. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web của bên thứ ba và bạn sẽ giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước mọi tổn hại do việc bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó gây ra. Ngoài ra, bạn sẽ giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước mọi tổn thất mà bạn phải chịu hoặc tổn hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kỳ cách nào từ bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào hoặc bất kỳ liên hệ nào với Trang web của bên thứ ba.

NHÀ QUẢNG CÁO

Chúng tôi cho phép các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo của họ và thông tin khác trong các khu vực nhất định của Trang web, chẳng hạn như quảng cáo trên thanh bên hoặc quảng cáo biểu ngữ. Nếu bạn là nhà quảng cáo, bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi quảng cáo bạn đặt trên Trang web và mọi dịch vụ được cung cấp trên Trang web hoặc các sản phẩm được bán thông qua các quảng cáo đó. Hơn nữa, với tư cách là nhà quảng cáo, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn có mọi quyền và thẩm quyền để đặt quảng cáo trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai và quyền hợp đồng. Với tư cách là nhà quảng cáo, bạn đồng ý rằng những quảng cáo như vậy phải tuân theo các điều khoản về Thông báo và Chính sách của Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (“DMCA”) của chúng tôi như được mô tả bên dưới, đồng thời bạn hiểu và đồng ý rằng sẽ không có khoản hoàn trả hoặc khoản bồi thường nào khác cho các vấn đề liên quan đến việc gỡ xuống DMCA. Chúng tôi chỉ đơn giản cung cấp không gian để đặt những quảng cáo như vậy và chúng tôi không có mối quan hệ nào khác với các nhà quảng cáo.   

QUẢN LÝ TRANG WEB

Chúng tôi có quyền nhưng không có nghĩa vụ: (1) giám sát Trang web để phát hiện các vi phạm Điều khoản sử dụng này; (2) thực hiện hành động pháp lý thích hợp đối với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm luật pháp hoặc các Điều khoản sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc báo cáo người dùng đó cho cơ quan thực thi pháp luật; (3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, xóa khỏi Trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá mức hoặc gây gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi theo bất kỳ cách nào; và (5) mặt khác quản lý Trang web theo cách được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Trang web và Sản phẩm trên thị trường hoạt động bình thường.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi: https://www.geekinny.com/privacy-policy/. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Ưu đãi trên thị trường, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, được đưa vào các Điều khoản sử dụng này. Xin lưu ý rằng Trang web và Ưu đãi trên thị trường được lưu trữ tại Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập Trang web hoặc Sản phẩm trên thị trường từ Liên minh Châu Âu, Châu Á hoặc bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới bằng luật pháp hoặc các yêu cầu khác điều chỉnh việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành ở Hoa Kỳ, thì thông qua bạn tiếp tục sử dụng Trang web, bạn đang chuyển dữ liệu của mình sang Hoa Kỳ và bạn đồng ý rõ ràng về việc chuyển dữ liệu của mình đến và xử lý tại Hoa Kỳ. Hơn nữa, chúng tôi không cố ý chấp nhận, yêu cầu hoặc thu thập thông tin từ trẻ em hoặc cố ý tiếp thị cho trẻ em. Do đó, theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em Hoa Kỳ, nếu chúng tôi nhận được thông tin thực tế rằng bất kỳ ai dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi mà không có sự đồng ý cần thiết và có thể kiểm chứng của phụ huynh, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi Trang web nhanh nhất có thể. là thực tế hợp lý.

THÔNG BÁO VÀ CHÍNH SÁCH CỦA ĐẠO LUẬT BẢN QUYỀN THIÊN KỸ THUẬT SỐ (DMCA)

Thông báo

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang web đều vi phạm bất kỳ bản quyền nào mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, vui lòng thông báo ngay cho Đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới (“Thông báo”). Một bản sao Thông báo của bạn sẽ được gửi đến người đã đăng hoặc lưu trữ tài liệu được đề cập trong Thông báo. Xin lưu ý rằng theo luật liên bang, bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu bạn trình bày sai quan trọng trong Thông báo. Do đó, nếu bạn không chắc chắn rằng tài liệu nằm trên hoặc được liên kết đến bởi Trang web có vi phạm bản quyền của bạn hay không, trước tiên bạn nên cân nhắc việc liên hệ với luật sư.

Tất cả Thông báo phải đáp ứng các yêu cầu của DMCA 17 USC § 512(c)(3) và bao gồm các thông tin sau: (1) Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền được cho là bị xâm phạm; (2) nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên Trang web được đưa vào Thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó trên Trang web; (3) nhận dạng tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi định vị tài liệu đó; (4) thông tin đầy đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và nếu có, địa chỉ email mà bên khiếu nại có thể liên hệ được; (5) tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và (6) tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Thông báo phản đối

Nếu bạn cho rằng tài liệu có bản quyền của riêng bạn đã bị xóa khỏi Trang web do nhầm lẫn hoặc xác định sai, bạn có thể gửi thông báo phản đối bằng văn bản tới

[chúng tôi/Đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi]

bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới (“Thông báo phản đối”). Để trở thành Thông báo phản đối hiệu quả theo DMCA, Thông báo phản đối của bạn về cơ bản phải bao gồm những nội dung sau: (1) thông tin nhận dạng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa và vị trí mà tài liệu đó xuất hiện trước khi tài liệu đó bị xóa hoặc vô hiệu hóa; (2) tuyên bố rằng bạn đồng ý với thẩm quyền của Tòa án quận liên bang nơi có địa chỉ của bạn hoặc nếu địa chỉ của bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ thì đối với bất kỳ khu vực tư pháp nào mà chúng tôi đặt trụ sở; (3) tuyên bố rằng bạn sẽ chấp nhận dịch vụ xử lý từ bên đã nộp Thông báo hoặc đại diện của bên đó; (4) tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn; (5) tuyên bố chịu hình phạt nếu khai man rằng bạn thực sự tin rằng tài liệu được đề cập đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu cần bị xóa hoặc vô hiệu hóa; và (6) chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn.

Nếu bạn gửi cho chúng tôi Thông báo phản đối bằng văn bản hợp lệ đáp ứng các yêu cầu được mô tả ở trên, chúng tôi sẽ khôi phục tài liệu đã bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa của bạn, trừ khi trước tiên chúng tôi nhận được thông báo từ bên gửi Thông báo cho chúng tôi biết rằng bên đó đã đệ đơn kiện ra tòa để hạn chế bạn khỏi tham gia vào hoạt động vi phạm liên quan đến tài liệu được đề cập. Xin lưu ý rằng nếu bạn xuyên tạc một cách nghiêm trọng rằng nội dung bị vô hiệu hóa hoặc bị xóa đã bị xóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai, bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, bao gồm cả chi phí và phí luật sư. Việc gửi Thông báo phản đối sai sẽ cấu thành hành vi khai man.

Đại lý bản quyền được chỉ định

Zvi Zidon

Người nhận: Đại lý bản quyền

87-01 đường 139, 718-813-7939

Jamaica, NY 11435

tzvika770@gmail.com

THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

Các Điều khoản sử dụng này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực trong khi bạn sử dụng Trang web. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO KHÁC CỦA ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, CHÚNG TÔI ĐẢM QUYỀN QUYỀN THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH VÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TỪ CHỐI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC SẢN PHẨM THỊ TRƯỜNG (BAO GỒM CHẶN ĐỊA CHỈ IP NHẤT ĐỊNH), ĐỐI VỚI BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO VÌ MỌI LÝ DO HOẶC KHÔNG CÓ LÝ DO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN VI PHẠM BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC GIAO ƯỚC NÀO CÓ TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN VÀO TRANG WEB VÀ CÁC ƯU ĐÃI THỊ TRƯỜNG HOẶC XÓA BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN ĐĂNG BẤT CỨ LÚC NÀO, MÀ KHÔNG CÓ CẢNH BÁO, THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI. 

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của mình, tên giả hoặc tên mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể hành động thay mặt cho bên thứ ba. buổi tiệc. Ngoài việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc theo đuổi các biện pháp khắc phục dân sự, hình sự và lệnh cấm.

SỬA ĐỔI VÀ GIÁN ĐOẠN

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc xóa nội dung của Trang web bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của mình. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần Ưu đãi trên thị trường mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Trang web hoặc Ưu đãi trên thị trường. 

Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web và Ưu đãi trên thị trường sẽ luôn có sẵn. Chúng tôi có thể gặp sự cố về phần cứng, phần mềm hoặc các sự cố khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, tạm dừng, ngừng hoặc sửa đổi Trang web hoặc Ưu đãi trên thị trường bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Sản phẩm trên thị trường trong thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng cung cấp Trang web hoặc Sản phẩm trên thị trường. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc Sản phẩm trên thị trường hoặc cung cấp bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến chúng.

LUẬT CHI PHỐI

Các Điều khoản sử dụng này và việc bạn sử dụng Trang web cũng như Sản phẩm trên thị trường được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Bang New York áp dụng cho các thỏa thuận được thực hiện và được thực hiện hoàn toàn trong Bang New York, bất kể xung đột về nguyên tắc pháp luật. 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Đàm phán không chính thức

Để đẩy nhanh việc giải quyết và kiểm soát chi phí của bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản sử dụng này (gọi chung là “Tranh chấp” và gọi chung là “Tranh chấp”) do bạn hoặc chúng tôi đưa ra (gọi riêng là “Bên” và gọi chung là , “Các Bên”), các Bên đồng ý trước tiên sẽ cố gắng đàm phán bất kỳ Tranh chấp nào (ngoại trừ những Tranh chấp được cung cấp rõ ràng bên dưới) một cách không chính thức trong ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi tiến hành phân xử bằng trọng tài. Các cuộc đàm phán không chính thức như vậy bắt đầu bằng thông báo bằng văn bản từ một Bên cho Bên kia.

Trọng tài ràng buộc

Nếu các Bên không thể giải quyết Tranh chấp thông qua đàm phán không chính thức thì Tranh chấp (ngoại trừ những Tranh chấp được loại trừ rõ ràng bên dưới) sẽ được giải quyết cuối cùng và riêng biệt bằng trọng tài ràng buộc. BẠN HIỂU RẰNG KHÔNG CÓ ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN SẼ CÓ QUYỀN KHỞI HÀNH TẠI TÒA ÁN VÀ CÓ BỒI THẨM ĐOÀN XÉT XỬ. Quá trình phân xử bằng trọng tài sẽ được bắt đầu và tiến hành theo Quy tắc trọng tài thương mại của Hiệp hội trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”) và, khi thích hợp, Thủ tục bổ sung của AAA đối với các tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng (“Quy tắc người tiêu dùng AAA”), cả hai đều có sẵn tại Trang web AAA www.adr.org. Phí trọng tài và phần thù lao trọng tài của bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của Quy tắc dành cho người tiêu dùng AAA và, nếu thích hợp, bị giới hạn bởi Quy tắc dành cho người tiêu dùng AAA. Việc phân xử bằng trọng tài có thể được tiến hành trực tiếp, thông qua việc nộp tài liệu, qua điện thoại hoặc trực tuyến. Trọng tài sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản nhưng không cần đưa ra lý do trừ khi một trong hai Bên yêu cầu. Trọng tài phải tuân theo luật hiện hành và mọi phán quyết có thể bị phản đối nếu trọng tài không làm như vậy. Trừ khi có yêu cầu khác theo quy tắc AAA hiện hành hoặc luật hiện hành, quá trình phân xử bằng trọng tài sẽ diễn ra tại Quận Hoa Kỳ, New York. Trừ khi có quy định khác ở đây, các Bên có thể khởi kiện tại tòa án để buộc trọng tài phân xử, đình chỉ các thủ tục tố tụng chờ phân xử trọng tài hoặc để xác nhận, sửa đổi, bỏ trống hoặc đưa ra phán quyết về phán quyết do trọng tài đưa ra.

Nếu vì bất kỳ lý do gì, Tranh chấp được tiến hành tại tòa án thay vì trọng tài, thì Tranh chấp sẽ được bắt đầu hoặc truy tố tại các tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại Quận Hoa Kỳ, New York và các Bên theo đây đồng ý và từ bỏ mọi biện pháp bào chữa vì thiếu sự hợp lý. quyền tài phán cá nhân và diễn đàn không thuận tiện liên quan đến địa điểm và quyền tài phán tại các tòa án tiểu bang và liên bang đó. Việc áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và Đạo luật Giao dịch Thông tin Máy tính Thống nhất (UCITA) không được bao gồm trong các Điều khoản Sử dụng này. 

Trong mọi trường hợp, mọi Tranh chấp do một trong hai Bên liên quan đến Trang web đưa ra dưới bất kỳ hình thức nào sẽ không được bắt đầu quá một (1) năm sau khi nguyên nhân của vụ kiện phát sinh. Nếu điều khoản này bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành thì cả hai Bên sẽ không chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào thuộc phần đó của điều khoản này bị coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho quyền tài phán ở trên và các Bên đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.

Những hạn chế

Các Bên đồng ý rằng bất kỳ trọng tài nào sẽ được giới hạn ở Tranh chấp giữa các Bên. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, (a) trọng tài sẽ không được kết hợp với bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác; (b) không có quyền hoặc thẩm quyền để bất kỳ Tranh chấp nào được phân xử trên cơ sở khởi kiện tập thể hoặc sử dụng các thủ tục khởi kiện tập thể; và (c) không có quyền hoặc thẩm quyền nào để đưa bất kỳ Tranh chấp nào với tư cách được cho là đại diện thay mặt cho công chúng hoặc bất kỳ người nào khác.

Các ngoại lệ đối với đàm phán và trọng tài không chính thức

Các Bên đồng ý rằng các Tranh chấp sau đây không phải tuân theo các quy định trên liên quan đến đàm phán không chính thức và phân xử ràng buộc: (a) mọi Tranh chấp nhằm mục đích thực thi hoặc bảo vệ hoặc liên quan đến hiệu lực của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của một Bên; (b) bất kỳ Tranh chấp nào liên quan đến hoặc phát sinh từ các cáo buộc về hành vi trộm cắp, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền riêng tư hoặc sử dụng trái phép; và (c) bất kỳ yêu cầu bồi thường theo lệnh. Nếu điều khoản này bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành thì cả hai Bên sẽ không chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào thuộc phần đó của điều khoản này bị coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho quyền tài phán ở trên và các Bên đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.

ĐÍNH CHÍNH 

Có thể có thông tin trên Trang web có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến Sản phẩm trên thị trường, bao gồm mô tả, giá cả, tính sẵn có và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TRẠNG VÀ SẴN CÓ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA TRANG WEB SẼ TỰ BẠN RỦI RO. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB VÀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC TÍNH ĐẦY ĐỦ CỦA NỘI DUNG TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HAY TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ (1) LỖI, SAI LẦM HOẶC SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC nào về NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU, ( 2) THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, DƯỚI BẤT KỲ TÍNH CHẤT NÀO NÀY, DO VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN, (3) BẤT KỲ TRUY CẬP TRÁI PHÉP ĐẾN HOẶC SỬ DỤNG MÁY CHỦ AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG NÀY, (4) BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN HOẶC NGỪNG TRUYỀN ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB, (5) BẤT KỲ LỖI, VI-RÚT, NGỰA TROJAN HOẶC NHỮNG ĐIỀU TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ/HOẶC ( 6) MỌI LỖI HOẶC SAI SÓT TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU NÀO HOẶC MỌI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ LOẠI NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, TRUYỀN HOẶC ĐƯỢC LÀM SẴN CÓ QUA TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, XÁC NHẬN, BẢO ĐẢM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA QUA TRANG WEB, BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO NỔI BẬT TRONG BẤT KỲ BIỂU NGƯỢNG HOẶC QUẢNG CÁO KHÁC nào, VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG HÃY LÀ MỘT BÊN HOẶC THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO HÃY CHỊU TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT MỌI GIAO DỊCH GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA NÀO. NHƯ KHI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUA BẤT KỲ PHƯƠNG TIỆN HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO, BẠN NÊN SỬ DỤNG PHÁN XÉT TỐT NHẤT CỦA MÌNH VÀ THẬN TRỌNG KHI THÍCH HỢP.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI HOẶC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, MẸO, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC TRỪNG PHẠT, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU, HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG GÂY THIỆT HẠI ĐÓ. BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TRÁI LẠI NÀO TRONG NÀY, TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ BẤT CỨ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG NÀO SẼ LUÔN GIỚI HẠN Ở mức THẤP HƠN SỐ TIỀN ĐƯỢC TRẢ, NẾU CÓ, CỦA BẠN CHO CHÚNG TÔI TRONG KHI NÀO ( 1) KHOẢNG THÁNG TRƯỚC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG NÀO PHÁT SINH HOẶC $120,00 USD. MỘT SỐ LUẬT TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN MỘT SỐ THIỆT HẠI. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM HOẶC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG. 

SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại, bao gồm các công ty con, chi nhánh của chúng tôi và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên tương ứng của chúng tôi trước mọi mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu, bao gồm cả luật sư hợp lý ' phí và chi phí do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ: (1) Đóng góp của bạn; (2) việc sử dụng Trang web; (3) vi phạm các Điều khoản sử dụng này; (4) mọi hành vi vi phạm tuyên bố và bảo đảm của bạn được quy định trong Điều khoản sử dụng này; (5) bạn vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (6) bất kỳ hành động có hại công khai nào đối với bất kỳ người dùng nào khác của Trang web mà bạn đã kết nối qua Trang web. Bất kể những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền, bằng chi phí của bạn, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn bắt buộc phải bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác, bằng chi phí của mình, để chúng tôi bảo vệ những khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào liên quan đến khoản bồi thường này khi biết được điều đó.

DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền đến Trang web nhằm mục đích quản lý hiệu suất của Trang web, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên nhưng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu bạn truyền tải hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn thực hiện khi sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sự mất mát hoặc hư hỏng nào của bất kỳ dữ liệu nào như vậy và theo đây bạn từ bỏ mọi quyền khởi kiện chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ sự mất mát hoặc hư hỏng nào của dữ liệu đó.

GIAO DỊCH, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Việc truy cập Trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến sẽ cấu thành hoạt động liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý rằng thông tin liên lạc đó phải bằng văn bản. BẰNG BẠN ĐỒNG Ý VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, LỆNH ĐẶT HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC VÀ GIAO HÀNG ĐIỆN TỬ CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ VỀ GIAO DỊCH DO CHÚNG TÔI HOẶC HOÀN THÀNH HOẶC HOÀN TOÀN BỞI TRANG WEB. Theo đây, bạn từ bỏ mọi quyền hoặc yêu cầu theo bất kỳ đạo luật, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác trong bất kỳ khu vực pháp lý nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc giao hoặc lưu giữ hồ sơ phi điện tử hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác hơn các phương tiện điện tử. 

NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ CƯ DÂN CALIFORNIA

Nếu bất kỳ khiếu nại nào với chúng tôi không được giải quyết thỏa đáng, bạn có thể liên hệ với Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của Phòng Dịch vụ Người tiêu dùng thuộc Bộ Sự vụ Người tiêu dùng California bằng văn bản tại 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 hoặc qua điện thoại tại (800) 952-5210 hoặc (916) 445-1254.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Các Điều khoản sử dụng này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động được chúng tôi đăng trên Trang web hoặc liên quan đến Trang web cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này sẽ không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Các Điều khoản sử dụng này hoạt động trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình cho người khác bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chậm trễ hoặc không hành động nào gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành thì điều khoản hoặc phần điều khoản đó được coi là có thể tách rời khỏi Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. điều khoản. Không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản sử dụng hoặc việc sử dụng Trang web này. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản sử dụng này sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi do đã soạn thảo chúng. Bằng cách này, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp bảo vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của các Điều khoản sử dụng này và việc các bên không ký tên vào đây để thực hiện các Điều khoản sử dụng này.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Trang web hoặc nhận thêm thông tin về việc sử dụng Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: 

Geek ở NY  

87-01 139 đường  

Jamaica, NY 11435   

Hoa Kỳ    

Điện thoại: (212) 842-8084   

geekinnyc@gmail.com  

Video sản phẩm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Điều khoản và điều kiện

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Khung thời gian

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tại sao nên mua từ chúng tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

thông tin thêm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit Tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[xyz-ips snippet="reviews"]
viVietnamese
vâng

Bạn đã cuộn xuống 50% trên trang web Geek của chúng tôi 

 

Bạn có muốn nâng cấp trang web của mình không?
Dịch vụ nâng cấp website | Các chuyên gia của chúng tôi sẽ thực hiện công việc‎
Cập nhật, nâng cấp, sửa chữa, tối ưu hóa tốc độ, cải tiến SEO, tích hợp, thiết kế và hơn thế nữa
Nút gọi ngay